Про нас

Історія бібліотеки

Васильківського навчально-виховного комплексу

„Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня  школа I-III ступенів”

                                            Написана колишнім бібліотекарем Діхтяренко Н.О.

 

Бібліотека. Тиша. Століття.

Істрія і тисячі імен.

Тут зібрані думки, ідеї світу,

Разом із мудрістю віків.

 

      Безмежна  сила книги. Без неї людина сліпа. Книга відкриває перед нами безмежний світ. Протягом усього життя ми звертаємося до неї. З дитячих літ вона допомагає нам зрозуміти світ, що нас оточує, відкриває небачені обрії, допомагає зрозуміти історію народу, розкриває таємниці природи, життя.

       Книга  -  мудрий друг, який , не вміючи говорити, розказує нам про незвичайні пригоди і подорожі, про навколишній світ.

       Книга - це скарбниця світового досвіду, накопиченого тисячоліттями. Тільки навчившись говорити, людство почало думати, як закріпити і зберегти ті навички і знання, які накопичувалися у спілкуванні людей з навколишнім світом. Так з'явилися листи, а потім і книги. Із зростанням кількості книг з'явилися бібліотеки.

     Слово “бібліотека” грецького походження.” Бібліо “ – книга, “тека” – збереження, тобто місце, де зберігаються книги.

     Історія бібліотеки Васильківської загальноосвітньої школи тісно пов'язана  з історією самої школи. Історія села Васильків, написана колишнім учителем історії Петром Івановичем Різником, розповідає, що з 1900 по 1903 рік у селі було побудовано нову двокласну школу.                                         

     У новій двокласній школі було п'ять відділень ( груп ). Перше, друге і третє – перший клас, четверте і п'яте – другий клас. До 1904 року діяла ще церковно-приходська школа, яка була на утриманні священика Краховського. Він вів непримиренну боротьбу проти всього нового, в тому числі проти земської нової школи.

      У 1907-1908 навчальному році для учнів була видана читанка Вахтерова. Це був непоганий підручник, але учні користувалися ним недовго, бо він невдовзі був заборонений царською цензу рою. Звідси починаються паростки шкільної бібліотеки.

      Вже після революції 1917 року в школі була створена нова бібліотека.  Розташовувалася вона у найменшій класній кімнаті шкільного приміщення. Житель села Коваль Петро Павлович (1922 року народження)  пригадує, що він, коли ходив до школи в кінці 20-х – на початку 30-х років, часто відвідував бібліотеку.

Книг було небагато. Приміщення мале, тісне. Бібліотекарем була дружини директора. Учні школи захоплювалися творами Тараса Шевченка, Олександра Пушкіна, Лесі  Українки.

      У роки Великої Вітчизняної війни, коли в селі господарювали німецько-фашистські  загарбники, школа була перетворена на стайню для коней. Як згадує жителька села Сюкало  Параска, шкільна бібліотека була пограбована, але чимало книг збереглося. Після визволення села 4 лютого 1944 року в селі було відновлено роботу школи, а з нею і бібліотеку.

      Інвентарна книга шкільної бібліотеки, яка збереглася на даний час, розпочинається записом 12 серпня 1949 року. Під першими номерами записані твори В.І.Леніна, потім Й.В.Сталіна, твори з історії ВКП (б), що свідчить про певне ідеологічне спрямування роботи в той час. У 1949 році шкільна бібліотека одержала 917 книг. Серед інших були твори класиків української та російської літератури: І.Франка, Марка Вовчка, Лесі Українки, М.Коцюбинського, Л.Толстого, О.Пушкіна та інших. До 1953 року бібліотека налічувала 2025 книг. Для бібліотеки було відведено інше приміщення в іншому крилі школи, але і воно було тісне. Вільного доступу до книжкових фондів не було.

      Шкільна бібліотека не тільки видавала книжки для читання, але й проводила велику просвітницьку та виховну роботу з учнями. Посади бібліотекаря в школі не було. Посада бібліотекаря була довантаженням учителя, за що він отримував 4-5 карбованців.

      У 60-70-х роках бібліотекарями працювали Тутик М.Я., Коваль О.І. У 1970-1977 роках бібліотекарем працював учитель фізичного виховання Мотрич Анатолій Вакулович.

     Період 70-80-х років був часом розквіту бібліотеки. Надходило багато  нової   літератури.    З”явилася серія “Шкільна бібліотека”. Це забезпечило можливість виконання програм з української, російської, зарубіжної літератур.

      З 1978 по 1988 рік на посаді бібліотекаря працювала Стасенко Євдокія Федорівна.

      У 1982 році було збудовано нове приміщення школи. Відбулося з”єднання двох шкіл – середньої і восьмирічної. Фонди бібліотек були об”єднані. Бібліотека розмістилася в приміщенні нової школи, хоча кілька раз й переносилася.

   У цей час художній фонд бібліотеки поповнився серією “Дитяча світова література” і в 1990 році нараховував 8 930 книг.

      З 1978 року почав створюватися  фонд шкільних підручників. Бібліотека не тільки видавала підручники та художню літературу. Вона вела виховну, бібліографічну роботу, роботу, спрямовану на збереження підручників.

Школа включилася у конкурс “Живи, книго!” і не раз була визнана переможцем серед бібліотек району. Активно працювало товариство книголюбів, яке розповсюджувало художню літературу серед учнів та жителів села.

      Стасенко Є.Ф. впроваджувала різноманітні форми роботи: книговидачу, відкритий доступ до фондів, виставки, бесіди, огляди. Вона підбирала матеріали до проведення виховних годин, проводила літературні  ранки, бібліотечні уроки, огляди літератури. Працював бібліотечний актив. Багато уваги бібліотекар приділяла роботі по збереженню підручників. Активно працював оргкомітет по проведенню конкурсу “Живи, книго!” Систематично проводились рейди-перевірки зберігання учнями підручників, виставки краще збережених підручників. Батькам, діти яких добре зберігали підручники, надсилались подяки від дирекції школи.

      Щорічно в школі проводився Тиждень дитячої та юнацької книги, який було започатковано ще у далекому 1944 році як Всесоюзний тиждень дитячої та юнацької книги. У незалежній Україні Всеукраїнський тиждень книги започатковано 22 лютого 1993 року. Під час проведення Тижня книги у школі проводились зустрічі з місцевими письменниками і поетами, літературні читання, вечори, вікторини, конкурси.

      У 1989/1990 навчальному році бібліотекарем працювала Чорна Світлана Олександрівна, яка ще й викладала математику. Через рік прийняла бібліотеку Киричук Раїса Павлівна. З вересня 1991 року бібліотекарем стала працювати Діхтяренко Ніна Олександрівна, учитель української мови і літератури. З серпня 2007 року бібліотекарем працювала Пипа Тетяна Леонідівна, учитель історії і правознавства, нині завідуючою бібліотеки  є Бакалина Інна Григорівна з вересня 2013 року.

      У 1991-1993 роках на базі середньої школи були створені і працювали професійні групи овочівників, швачок, кухарів та механізаторів. Два роки навчання в групі агрономів велося за програмою коледжу. У лютому 1993

року Міністерство освіти України видало наказ про відкриття в селі Васильків професійно-технічного училища № 44. Шкільна бібліотека стала опорною і для училища.

Вона поповнилася літературою з професійних напрямків, переданою училищами, технікумами. Частину книг на сільськогосподарську тематику було закуплено в магазинах, а також взято в Уманському сільськогосподарському інституті ( нині академії ). На вересень 2002 року фонд книг для ПТУ налічував понад 3 тисячі екземплярів.

      На даний час бібліотека обслуговує 123 учнів школи, 22 учителів. Всього записано в бібіліотеці 173 користувачів.

Художній фонд бібіліотеки становить 6807 книг. Нині головним джерелом поповнення художнього фонду є книги, принесені взамін та подаровані. Тому

основу фонду становлять книги, видані в 70-80-ті роки.

Фонд шкільних підручників, який у 1992 році становив 12 371 книгу, а у 2002 – 8 624 і в 2014 – 2916.

      Нині бібліотека школи розміщена в просторому приміщенні. Є доступ до фондів. Є читальний зал на 12 місць, а в суміжній кімнаті зберігається фонд підручників. Бібліотека має загальну площу 84 квадратних метри. Розташовано тут 19 стелажів, різні виставки на книжкових поличках. В книжкових шафах зберігаються найцінніші видання бібліотеки – серія “Дитяча світова література”

та енциклопедичні видання ( юридична, географічна, літературна, математична енциклопедії, словники , довідники різних типів.

В бібліотеці діють постійні виставки , які поповнюються систематично новими матеріалами :

 ,,Україна - незалежна держава “ , яка має рубрики :

1.     «Живи Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі!.. Шуми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі.»,

2.     „Любіть Україну у сні й на яву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову. І мову її солов’їну. „

3.     Видатні діячі Української історії ,

4.     ,, Наша мова калинова “ ,

5.     Звичаї нашого народу . 

  Книжкова виставка ,,Черкащина – серце України “ :

1.     Черкаській області - 60 років,

2.     «Час писав і, певне, ще напише не одну історію.

       З усього ж святого найсвятіше

       Рідний край земля твоїх батьків.»

3.     ,, Наша рідна мала Батьківщина “

4.     Творча палітра наших земляків

5.     „Переміряй усю Україну, подивись звідтіля й звідсіля: її центр, мов коштовна перлина, - наша рідна Шполянська земля. ”

На допомогу класним керівникам, вчителям предметникам  оформлено тематичні папки, виставки фахових журналів, роботи та досвід відомих педагогів.

,,Ми чуємо тебе , Тарасе , крізь віки “

1.     ,, Він був сином мужика … “

2.     Шевченкове слово – серце української поезії

3.     Слова душі живі перлини,

     В устах людини Божий дар.

    Словами рідної Вкраїни

    Шевченко вишив свій «Кобзар»…

4.     ,, Шевченко – народ

І , як народ , він буде вічно жити “

Виставка ,, Свято зі сльозами на очах “ висловлює матеріали боротьби українського народу із німецько – фашистськими загарбниками , має такі розділи:

1.     Зі сплаву геройства і мертвих і живих писалось ім'я Перемоги

2.     В боях за Батьківщину

3.     Мені привиділось немов солдати,

    Які не повернулися з боїв,

    Не полягли, а залишились жити,

    Перетворившись в білих журавлів.

4. Незабутнє

Вихованню інтересу до знань сприяє виставка ,, Для допитливих “ . Тут учні можуть знайти цікаві матеріали :

1.     Світ спорту

2.     Таємниці всесвіту

3.     Математика у нашому житті

4.     Нові надходження

5.     Поради абітурієнтам

Для тих, хто любить читати, оформлено полички: ,,Чарівний світ казок“ (для учнів 1- 4 класів), «Яскравий світ пригод», «Дитяча світова література». Біля виставок проводяться бесіди з учнями , короткі огляди виставленої літератури , інформаційні сторінки.

      Як і в попередні роки, традиційним святом у школі є Тиждень дитячої та юнацької книги. Конкурси, вікторини, ігри, перегляд читацьких формулярів.

      Згідно з Указом Президента України від 14.05.1998 року установлено Всеукраїнський день бібліотек, який щорічно відзначається 30 вересня. Це ще одне підтвердження визнання ролі бібліотек у житті держави і школи. У Васильківській школі в цей день проводяться посвята в читачі учнів 2 класу, урочисті лінійки, інсценізації казок. Кожен клас вітає бібліотеку і дарує книги. Вони розміщені в бібліотеці на окремій поличці.

      Бібліотека підтримує тісні зв'язки з батьками. На зборах розглядаються питання збереження підручників. Батьки беруть участь у прийомі та видачі підручників. Проводиться анкетування батьків про їх вплив на формування читацької культури у дітей. Окремі батьки є читачами шкільної бібліотеки.

У бібліотеці є виставка “Для вас, батьки”.

     

      Сьогодні за вікном ХХI століття. Воно впевнено крокує по планеті, й хочемо ми того чи ні, ставить перед кожним свої вимоги і завдання. Бібліотека покликана забезпечувати духовний розвиток особистості, навчати молодь мистецтву жити, життєтворчості.

Зараз шкільна бібліотека є інформаційним центром школи

 

                          Використані матеріали:

             1.Історія села Васильків, написана Різником

                Петром Івановичем.

              2.”Шполянські вісті”,№81 від 24 вересня 2002 р.

                  Станіслав Різник, ”Все почалось з церковно-приходської…”

               3.Журнали “Шкільна бібліотека”, №№ 1,2,3

                   за 2002 рік

                4.Спогади жителів села Васильків П.П.Коваля,

                  П.Сюкало.

 

 

Тут ви можете виділити важливу інформацію.

Наші користувачі

Тут ви можете описати типових користувачів, а також те, чому цей проект важливий для них. Це хороший спосіб для того, щоб користувачі повторно відвідували ваш сайт.